​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب

coupons cialis

cialis coupon lilly blog.endungen.de
بررسي نياز به پيشرفت در كارآفرينان (سازماني و فردي) و غيركارآفرينان در صنايع استان تهران

نویسنده: دکتر محمود احمد پور داریانی چكيده- تعاريف و مفاهيم كارآفريني- انواع كارآفريني- غيركارآفرين- ويژگي‌هاي فردي كارآفرينان- انگيزه پيشرفت- تحقيقات انگيزه پيشرفت- فرضيه- جامعه و نمونه آماري- ابزا ...
قيمت: 25000 ریال
بررسی ویژگی‌های شخصیت «نوآوری» در کارآفرینان و غیرکارآفرینان شهر تهران

چکیده- مقدمه - واژگان کلیدی: نوآوری و کارآفرینی- منابع تغییر- انواع تغییر- تاثیر نوآوری بر عملکرد کارکنان- نوآوری در سیستم‌های تولید- نحوه شکل‌گیری اندیشه‌های جدید- نوآوری در ارائه خدمات- نوآوری در ب ...
قيمت: 25000 ریال
تاثیرساختارهای اجتماعی در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

چکیده- مقدمه- ضرورت و اهمیت توسعه کارآفرینی زنان در ایران- مفاهیم کارآفرینی - دیدگاه‌ها و تئوری‌های کارآفرینی- تاثیر ساختارهای اجتماعی بر کارآفرینی زنان- نظام تعلیم و ترتیب جامعه و توسعه کارآفرینی زنا ...
قيمت: 25000 ریال
ترویج کارآفرینی از طریق آموزش دانشگاهی

چکیده- مقدمه- اثر آموزش بر گرایش به فعالیت‌های کارآفرینانه- محتوای درسی و روش تدریس کارآفرینی- جامعه یادگیرندگان- اهداف آموزش کارآفرینی- تناسب شیوه آموزش با محتوای درسی و خصوصیات و ویژگی‌های فراگیران- ...
قيمت: 10000 ریال
آموزش كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ايران: نيازها و راهكارها

چرخه حيات كسب و كارهاي كارآفرينانه - سرمايه انساني كارآفريني و عملكرد كسب و كارهاي كوچك - اهداف آموزش كارآفريني -محتواي برنامه‌هاي آموزش كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك- چالش‌هاي آموزش كارآفريني - چارچ ...
قيمت: 30000 ریال
استراتژي توسعه کارآفريني درصنايع فرهنگي

چکيده - مقدمه - بيان مساله - سوال‌هاي پژوهش‌ - پيشينه و مباني نظري پژوهش - بررسي تجارب ملي در زمينه آموزش کارآفرينان - تاسيس دانشکده مستقل کارآفريني در دانشگاه تهران - تعيين شاخص ها و مولفه هاي موثر ...
قيمت: 30000 ریال
prednisolon bivirkninger halsbrand

prednisolon bivirkninger halsbrand
آیا کارآفرینی شغل جدیدی است؟

مقدمه- تعاریف کارآفرینی- برداشت‌های متفاوت از این مفهوم- کارآفرینی یک شغل است نویسنده: دکتر محمود احمدپور داریانی
قيمت: 10000 ریال
ایجاد اشتغال از طریق شهرکهای خوشه‌پذیر اقتصادی در استانها

محمود احمدپور داریانی استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ahmadpour@yahoo.com امیر عرفانیان کارشناس ارشد MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف Erfanian_amir@yahoo.com خلاصه- مقدمه- خ ...
قيمت: 15000 ریال
بررسی تحمل ابهام در کارآفرینان و غیرکارآفرینان شهر تهران

دکتر محمود احمدپور داریانی تهمینه ابراهیمی چکیده- مقدمه- روش‌شناسی- یافته‌های پژوهش- بحث و نتیجه‌گیری- پی‌نوشت‌ها
قيمت: 15000 ریال
fluoxetine cap 20mg

buy fluoxetine
بررسي عوامل اثر گذار بر قصد خريد امتياز: ديدگاه امتيازگيرندگان

علي پوراني با همكاري محمود احمدپور دارياني و سوده احمديان راد٭ استاديار دانشگاه تهران، ايران کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، ايران دانشيار دانشگاه دلور، ايالات متحده ...
قيمت: 20000 ریال