​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب
بررسي نياز به پيشرفت در كارآفرينان (سازماني و فردي) و غيركارآفرينان در صنايع استان تهران

نویسنده: دکتر محمود احمد پور داریانی چكيده- تعاريف و مفاهيم كارآفريني- انواع كارآفريني- غيركارآفرين- ويژگي‌هاي فردي كارآفرينان- انگيزه پيشرفت- تحقيقات انگيزه پيشرفت- فرضيه- جامعه و نمونه آماري- ابزا ...
قيمت: 25000 ریال
بررسی ویژگی‌های شخصیت «نوآوری» در کارآفرینان و غیرکارآفرینان شهر تهران

چکیده- مقدمه - واژگان کلیدی: نوآوری و کارآفرینی- منابع تغییر- انواع تغییر- تاثیر نوآوری بر عملکرد کارکنان- نوآوری در سیستم‌های تولید- نحوه شکل‌گیری اندیشه‌های جدید- نوآوری در ارائه خدمات- نوآوری در ب ...
قيمت: 25000 ریال
تاثیرساختارهای اجتماعی در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

چکیده- مقدمه- ضرورت و اهمیت توسعه کارآفرینی زنان در ایران- مفاهیم کارآفرینی - دیدگاه‌ها و تئوری‌های کارآفرینی- تاثیر ساختارهای اجتماعی بر کارآفرینی زنان- نظام تعلیم و ترتیب جامعه و توسعه کارآفرینی زنا ...
قيمت: 25000 ریال
ترویج کارآفرینی از طریق آموزش دانشگاهی

چکیده- مقدمه- اثر آموزش بر گرایش به فعالیت‌های کارآفرینانه- محتوای درسی و روش تدریس کارآفرینی- جامعه یادگیرندگان- اهداف آموزش کارآفرینی- تناسب شیوه آموزش با محتوای درسی و خصوصیات و ویژگی‌های فراگیران- ...
قيمت: 10000 ریال
آموزش كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ايران: نيازها و راهكارها

چرخه حيات كسب و كارهاي كارآفرينانه - سرمايه انساني كارآفريني و عملكرد كسب و كارهاي كوچك - اهداف آموزش كارآفريني -محتواي برنامه‌هاي آموزش كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك- چالش‌هاي آموزش كارآفريني - چارچ ...
قيمت: 30000 ریال
استراتژي توسعه کارآفريني درصنايع فرهنگي

چکيده - مقدمه - بيان مساله - سوال‌هاي پژوهش‌ - پيشينه و مباني نظري پژوهش - بررسي تجارب ملي در زمينه آموزش کارآفرينان - تاسيس دانشکده مستقل کارآفريني در دانشگاه تهران - تعيين شاخص ها و مولفه هاي موثر ...
قيمت: 30000 ریال
prednisolon bivirkninger halsbrand

prednisolon bivirkninger halsbrand
آیا کارآفرینی شغل جدیدی است؟

مقدمه- تعاریف کارآفرینی- برداشت‌های متفاوت از این مفهوم- کارآفرینی یک شغل است نویسنده: دکتر محمود احمدپور داریانی
قيمت: 10000 ریال
ایجاد اشتغال از طریق شهرکهای خوشه‌پذیر اقتصادی در استانها

محمود احمدپور داریانی استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ahmadpour@yahoo.com امیر عرفانیان کارشناس ارشد MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف Erfanian_amir@yahoo.com خلاصه- مقدمه- خ ...
قيمت: 15000 ریال
بررسی تحمل ابهام در کارآفرینان و غیرکارآفرینان شهر تهران

دکتر محمود احمدپور داریانی تهمینه ابراهیمی چکیده- مقدمه- روش‌شناسی- یافته‌های پژوهش- بحث و نتیجه‌گیری- پی‌نوشت‌ها
قيمت: 15000 ریال
بررسي عوامل اثر گذار بر قصد خريد امتياز: ديدگاه امتيازگيرندگان

علي پوراني با همكاري محمود احمدپور دارياني و سوده احمديان راد٭ استاديار دانشگاه تهران، ايران کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، ايران دانشيار دانشگاه دلور، ايالات متحده ...
قيمت: 20000 ریال