​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب

sertraline alcohol death

sertraline and alcohol
پروژه نظارت بر کارآفرینی

ارز‍یاب‍ی پروژه-خلاصه ا‍ی از ‍یافته ها‍ی گزارش-زنان كارآفر‍ین-ط‍یف سن‍ی -عوامل مرتبط با مشاركت شركتها‍ی نوپا-انگ‍یزه: فرصت در برابر اجبار-عوامل تاث‍یر گذار بر تصم‍یمات زنان و مردان برا‍ی تبد‍یل شدن به ‍یك كارآفر‍ین-مفهوم نو آور‍ی از منظر افكار عموم‍ی- ارائه شده توسط دکتر احمدپور


كد كالا: 103

تهيه كننده : خانه کارآفرینی

دسته بندي: اسلاید های دکتر احمدپور

قيمت: 50000 ریال