​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب

abortions per year

abortion doctors devlog.stoepel.net
فرنچايزينگ و كارآفريني

اعطاي امتياز يا فرنچايزينگ به عنوان يك شيوه يا مدل توسعه كسب وكار در نيمه دوم توسعه كسب وكار در نيمه دوم قرن بيستم ظاهر شد .بيشتر فرنچايزها از ايده ساده يك كارآفرين شروع مي شوند ،سپس وي شكل كسب وكار وبه عبارتي سيستم كسب وكاري را به وجود مي آورد كه قابليت تقليد شدن وتكثير شدن موفقيت آميز را دارا مي باشد .اكنون اين شيوه توسعه كسب وكار به خصوص فرنچايزينگ شكل كسب وكار در كشور ما نو پا است .بنابراين ،مطالعه راجع به فرنچايزينگ علاوه برداشتن جذابيتهاي آكا دميك حاكي از نياز كنوني محيط كسب وكار كشور ما به شناخت الزامات وابعاد اين شيوه توسعه كسب وكار مي باشد. مولفان: محمود احمدپور دارياني، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران سوده احمديان راد، مدرس و مشاور كارآفريني


كد كالا: 1

تهيه كننده : خانه کارآفرینی

دسته بندي: كارآفريني

قيمت: 70000 ریال