​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب
ابزار استراتژیک برای کارآفرینی اجتماعی

عنوان و نام پدیدآور: ابزار استراتژیک برای کارآفرینی اجتماعی تالیف: محمود احمدپور داریانی،حجت الله رضازاده. ناشر: اخلاص شابک: 6_9_92207_964_978 دیویی: 338/04 موضوع: کارافرینی شماره کتابشناسی ملی: 2275146 مرکز پخش: خانه کارآفرینان ایران ابزار استراتژیک برای کارآفرینی اجتماعی ابزار اين کتاب متمرکز بر طيف گسترد هاي از موضوعات اجتماعي هستند. بخش 1 با عنوان «ارز شآفريني و ارزشيابي عملکرد » است. کارآفرينان موفق اجتماعي نيازمند نگرشي راهبردي هستند تا بتوانند بيشتر از رقبايشان ارزش آفريني کنند و براي همکاران، کارکنان، اعضاي هيأت مديره ہسرماي هگذاران و جامعه اي که در آن خدمت م ينمايند، جذا بتر باشند. ما براي هر حوزه يک فصل داريم و اين بخش با فصلي به پايان مي رسد که در آن اطلاعات مهم عملکرد گردآوري شد هاند. بخش 2 دربارة استراتژی های براي «توسعه و يافتن مسيرهاي جديد » است. اين بخش به دو موضوع مهم استراتژیک م يپردازد که سازما نهاي غيرانتفاعي با آنها مواجه هستند : تدوين استراتژی های ... ترجمه محمود احمدپورداریانی: عضوهیت علمی دانشگاه تهران آرش پازوکی: کارشناس پژوهش کارآفرینی حجت الله رضازاده: کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه امیرکبیر کلیه حقوق اعم از حق چاپ، انتشار و هرگونه یرداشت صوتی و تصویری برای خانه کارآفرینان ایران محفوظ است


كد كالا: 202

تهيه كننده : خانه کارآفرینی

دسته بندي: كارآفريني

قيمت: 220000 ریال