​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب

viagra

viagra kaufen online
کارافرینی اجتماعی

عنوان و نام پدیدآور: کارافرینی اجتماعی تالیف: محمود احمدپور داریانی، زهرا بهروز آذر. ناشر: راه دان شابک: 3_33_6757_600-978 دیویی: 658/408 موضوع: کارافرینی اجتماعی شماره کتابشناسی ملی: 3634045 مرکز پخش: خانه کارآفرینان ایران اجتماعی » فعالیتی است که با رویکرد کارآفرینانه به رفع نیازهای اجتماعی که در جامعه از توجهات به دور ماند ه است، م یپردازد. از آنجا که تلا شدول تمردان و اقدامات بشردوستانه افراد، نم یتواند به صورت کامل پاسخگوی انتظارات جوامع باشد و عملکرد نهادهای بخش اجتماعی نیز کاماً کارا و اثربخش نیست، بنابراین برای توسعه مد لها و رو شهای نوین حل مشکلات اجتماعی در قرن جدید، به کارآفرینان اجتماعی نیاز است. از این رو، لازم است، این مفهوم و پدیده مهم اجتماعی–اقتصادی را شناسایی و تعریف کنیم تا بتوانیم عوامل موثر بر توسعه آن را شناسایی کرده و به گسترش و تثبیت آ نها کمک کنیم. مسأله اصلی این مجموعه این است که مفهوم «کارآفرینی اجتماعی » را بررسی نماید و ابعاد مختلف این پدیده اجتماعی را مورد مطالعه و ارائه قرار دهد. چرا که مولفین معتقدند این پدیده مهم م یتواند به عنوان ابزاری برای توسعه اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی مردم به کار رود. در این راستا عاوه بر بررسی ادبیات موجود در حوزه کارآفرینی اجتماعی به معرفی کارآفرینان اجتماعی موفق ایرانی و بین المللی و ارائه الگوی موفقیت آ نها به جامعه ایرانی جهت بهر هبرداری از تجربیات و دانش ضمنی و نهفته آنها م یپردازد. تألیف : محمود احمدپور داریانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران زهرا بهروزآذر


كد كالا: 201

تهيه كننده : خانه کارآفرینی

دسته بندي: كارآفريني

قيمت: 120000 ریال