​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب

fluoxetine cap 20mg

buy fluoxetine
بررسي عوامل اثر گذار بر قصد خريد امتياز: ديدگاه امتيازگيرندگان

علي پوراني با همكاري محمود احمدپور دارياني و سوده احمديان راد٭ استاديار دانشگاه تهران، ايران کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، ايران دانشيار دانشگاه دلور، ايالات متحده چکيده- مقدمه - مروري بر ادبيات روابط امتيازدهنده و امتيازگيرنده - مدل پژوهش و فرضيات- تحليل داده‌ها- نمونه، ابزار گردآوري داده‌ها و روايي و پايايي- نتايج- مدل ساختاري- يافته‌هاي تکميلي - بحث و کاربردها- منابع


كد كالا: 171

تهيه كننده : خانه کارآفرینی

دسته بندي: کارآفرینی

قيمت: 20000 ریال