​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب
آموزش كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ايران: نيازها و راهكارها

چرخه حيات كسب و كارهاي كارآفرينانه - سرمايه انساني كارآفريني و عملكرد كسب و كارهاي كوچك - اهداف آموزش كارآفريني -محتواي برنامه‌هاي آموزش كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك- چالش‌هاي آموزش كارآفريني - چارچوب فرآيندي آموزش كارآفريني- ارزش آموزش كارآفريني - متدولوژي تحقيق- روش تحقيق و روش‌هاي گردآوري اطلاعات - جامعه آماري- روش نمونه‌گيري- تجزيه و تحليل اطلاعات- ارزيابي نقاط قوت و ضعف دوره‌هاي آموزش كارآفريني در ايران- نتيجه گيري سيد محمد مقيمي – محمود احمدپور دارياني استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران استاديار دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران


كد كالا: 166

تهيه كننده : خانه کارآفرینی

دسته بندي: کارآفرینی

قيمت: 30000 ریال