​​

 

 

رمز خود را فراموش کرده اید؟

كاربر گرامي در صورتي كه شما قبلا در سايت خانه كارآفرينان ايران عضو شده ايد مي توانيد با كد كاربري و رمز عبور سايت خانه براي خريدار كالاهاي فروشگاه اقدام نماييد.
پذيرش كارت هاي كليه بانك هاي عضو شتاب
استراتژي توسعه کارآفريني درصنايع فرهنگي

چکيده - مقدمه - بيان مساله - سوال‌هاي پژوهش‌ - پيشينه و مباني نظري پژوهش - بررسي تجارب ملي در زمينه آموزش کارآفرينان - تاسيس دانشکده مستقل کارآفريني در دانشگاه تهران - تعيين شاخص ها و مولفه هاي موثر بر موضوع پژوهش - روش شناسي پژوهش - جامعه آماري - روش نمونه‌گيري - مدل تحليلي و متغير‌هاي پژوهش- مدل مفهومي توسعه کارآفريني در صنعت بازي‌هاي رايانه‌اي- ابزار گرد‌آوري اطلاعات- تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري- يافته‌هاي پژوهش- نتيجه گيري و تعيين استراتژي‌هاي مناسب - استراتژي‌هاي پيشنهادي- فهرست منابع نويسندگان : 1- دکتر محمود احمد پور دارياني، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 2- دکتر سوسن علائي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدعلوم و تحقيقات تهران Alaei, S, Ph.D.


كد كالا: 167

تهيه كننده : خانه کارآفرینی

دسته بندي: کارآفرینی

قيمت: 30000 ریال